พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ณ อำเภอลานกระบือ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 11.00 น. )
ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว  ณ อำเภอลานกระบือ
เข้าชม 139  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562