ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ อาบเงิน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :399/2 ม.4 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Telephone :0812835848
Email :apichartarb@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา