ชื่อ - นามสกุล :นางสุชานันท์ ไชยยะ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานแผนงานฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0827759948
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา